HOME » VERANTWOORD

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Al sinds 1970 onderschrijft Bottelier het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de consequenties van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu, en maatschappij. Inmiddels is Bottelier geklommen naar niveau 3 op de MVO prestatieladder.

 

Bottelier realiseert op dit moment als een van de weinige in de markt een percentage hergebruik van 99% van de afkomende materialen. Wij scheiden alle materialen aan de bron, en realiseren zo het optimale hergebruik. 

TRANSPARANT BELEID VOEREN

 

"aan de ene kant afbreken, aan de andere kant opbouwen" 

Al onze inspanningen worden aan de hand van indicatiefactoren geformuleerd in een MVO-beleidsplan. Een belangrijk onderdeel van een goed werkend beleid is het voortdurend informeren van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en medewerkers over de voortgang van het verbeterproces en hun bijdrage hieraan. Onze onderneming wil niet alleen een concurrerende prijs bieden, maar de optimale balans vinden tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Dit doen wij door ons productieprocess zo duurzaam mogelijk in te richten door uitstoot en emissies tegen te gaan. 

MVO-beleidsplan 2019

REDUCTIE VAN CO₂

'Transparantie en ambitie in het aanpakken van de negatieve externe effecten van onze bedrijfsvoering'. 

Bottelier streeft ernaar om de belasting van het klimaat zo gering mogelijk te houden.

Aan de hand van de footprint over 2013 (basisjaar) hebben wij doelstellingen opgesteld om onze CO₂-uitstoot te verminderen. Hierdoor gaan wij niet alleen nóg schoner werken en produceren, maar de reductie leidt ook tot efficientere bedrijfsvoering. 

 

De doelstellingen zijn opgenomen in het CO₂-beleidsplan. 

 

CO₂-beleidsplan 2014-2020 Versie: Juni 2019

DUURZAAM INNOVEREN

Onze machinisten zijn opgeleid volgens de principes van 'het nieuwe draaien'. Deze methode zorgt voor minder nutteloze motoruren, door het gebruik van een start-stop systheem en helpt machinisten met het managen van hun gasgebruik. 

Bottelier maakt gebruik van hybride machines. Deze machines zijn uitgerust met snelwisselsysthemen (OilQuik), draaien op AdBlue om emissies tegen te gaan, en beschikken over monitoringsystemen op onderhoud te managen. Al deze moderne toepassingen stellen ons in staat op optimaal productief te blijven, terwijl wij uitstoot en emissie reduceren

Ons personeel is opgeleid volgens de principes van 'het nieuwe rijden'. Hierbij wordt er tijdig overgeschakeld, waardoor de verbrandingsmotor minder toeren maakt, en leert ons personeel op hun gaspedaal te managen zodat er minder gas gegeven hoeft te worden. 

Wij beschikken over energieneutrale schaftgelegenheden. Hierbij maken wij gebruik van zonne-energie. Naast het sparen van het milieu, reduceren wij hiermee ook de overlast doordat luide en stinkende aggregaten op benzine overbodig zijn geworden. Wij zijn een van de eerste die deze innovatie hebben doorgevoerd. 

 


DE OMGEVING

Wij doen er ook alles aan om zorg te dragen voor de omgeving van de projectlocaties. Denk hierbij aan intensieve stofbestrijding en het voorkomen van trillingen en geluidsoverlast. Maar Bottelier doet meer. Naast het voorlichten gebruiken wij onze sociale media om online content te verspreiden. Zo betrekken wij de buurt bij ons project. Dit resulteerd in intresse in plaats van afgunst van omwonende. Opdrachtgevers hebben zo minder last van klachten. 

SOCIAL RETURN

Social return on investment (SROI) is onderdeel van onze bedrijfsvoering. burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons een kans om werkervaring op de doen in de praktijk. De mogelijkheden voor SROI worden bij elk project afgestemd met de desbetreffende gemeente.


NET IETS MEER DOEN

Wij zijn partner van Triple ThreaT. Deze stichting verenigd jongeren in Haarlem en omgeving door diverse sport activiteiten, cursusen en lifestyle elementen aan te bieden. Zo helpen zij jongeren met het ontwikkelen van hun talenten en houdt ze van de straat. Triple Threat werd onlangs verkozen tot club van het jaar, ondek meer...

Volg ons op sociale media: 

Meer informatie of een afspraak maken?