DE MATERIALEN LEVENSCYCLI STRATEGIE

Bottelier B.V. heeft een circulaire sloopmethode ontworpen die uniek is in de markt. Door ons technische onderzoek kunnen wij de realistische mogelijkheden voor uw circulaire project identificeren en zowel kwalitatief als cijfermatig onderbouwen. Met de innovatieve methode kunnen wij inzicht bieden in de circulariteit van een project dat gelijkwaardig is aan dure circulaire adviesbureaus en ingenieurs. Circulair slopen is onderdeel van ons totaalaanbod. Naast inzicht, optimaliseren wij de uitvoering en formuleren de afzetstrategieën voor het hoogste rendement van uw materialen.

1. INVENTARISEREN 

  • Bouwstoffen inventarisatie: Inzicht en kwalificatie van de aanwezige materialen in uw gebouw
  • Technisch en milieukundig materialen onderzoek: Inzicht in de technische en esthetische kwaliteit van materialen, demontage mogelijkheden en marktpotentie. Zo bepalen wij de beste strategie voor uw waardevolle materialen. 
  • Milieukosten indicatie (MKI): Concreet en cijfermatig inzicht in de milieubesparing van hergebruik strategieën. Zo heeft u inzicht in wat circulair slopen u oplevert. 
  • Onderzoeksrapportage en gewogen conclusie: In de onderzoeksrapportage komen alle inzichten samen en concluderen wij de de circulariteit van uw project samen met de uit te voeren strategie. 

2. DEMONTEREN

  • Projectspecifiek demontageplan : Ons demontageplan is afgestemd op de geïdentificeerde materiaalstrategie en bijkomende risico's voor demontage. Zo kunnen wij waardevolle materialen veiligstellen door ze vakkundig te demonteren en ontmantelen in het sloopproces.

3. RE-INTEGREREN

  • Afzet strategie: Wij helpen in het projectmanagement door de beste afzetstrategie per materiaal te realiseren. Daarbij gaan wij overmatig transport tegen door de meeste materialen lokaal af te zetten. Ons hergebruik is daarom zo hoogwaardig mogelijk. 
  • Nacalculatie: In de nacalculatie tonen wij aan wat er gerealiseerd is op het gebied van circulariteit, en geven wij inzicht in gerealiseerde milieubesparing
  • Certificaat: Alle gerealiseerde besparing in één overzicht voor de opdrachtgever door een prachtig certificaat. 

WHITEPAPER

Meer informatie over onze diensten op het gebied van circulariteit? Vraag de whitepaper aan: