BODEMWERK EN SANERING

Als een sloopwerk is afgrond is er vaak grondwerk te doen om het terrein klaar te maken voor nieuwbouw. Denk hierbij aan het saneren van de verontreinigde grond, het aanbrengen van grondverbeteringen, het voorbereiden van de bouwput en het egaliseren van het terrein. Wij verzorgen voor u. 

SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEM

  • Verontreinigingen in de bodem zijn in de loop der jaren op veel plekken ontstaan. Bottelier is gecertificeerd voor het verwijderen van verontreinigingen uit grond en grondwater door middel van het ontgraven van de verontreinigde grond en het onttrekken van het verontreinigde grondwater als onderdeel van de conventionele technieken.

 

  • Bottelier kan voor u ook het gehele traject van onderzoeken, aanvragen van de benodigde vergunningen, aanvullen van de sanering en het verzorgen van de benodigde milieukundige begeleiding regelen.
    Deze werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen die gesteld worden in de BRL (beoordelingsrichtlijn) vastgelegd in het certificaat SIKB-7000 protocol 7001 en 7004.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening op het gebied van grondwerk en bodemsanering?

Ontdek de mogelijkheden