Haventerrein Westhavenweg Amsterdam

In 2017 is Bottelier Groep begonnen met de sloop van opslagloodsen en verhard terrein op het haventerrein van de Amsterdamse havens. Al snel werd er tijdens de sloop geconstateerd dat de loods niet in het geheel gesloopt kon worden omdat de buitenmuur van de hal, een binnenmuur bleek van het aangrenzende pand dat gespaard diende te worden. Vervolgens heeft Bottelier bouwkundig onderzoek gedaan en een plan opgesteld om het restant van de hal veilig en vakkundig op te vangen. Om vervolgens de belending los te maken, doormiddel van snijbranden op hoogte. 

 

Toen het restant van de oude hal was geamoveerd, werd tijdens de sloop van de funderingen historisch puin geconstateerd. Na verder onderzoek en vrijgave bleek het puin afkomstig te zijn van oude machinevloeren. In samenspraak met de opdrachtgever, is Bottelier Groep momenteel bezig om de machinevloeren en verder historisch puin uit het gehele terrein te verwijderen. Dit met samengaan van sanering van de verontreinigde bodem. 

 

Bottelier verzorgt naast de sloop en saneringswerkzaamheden, ook de bouwkundige afwerking van de gevel.

 

De terreinverharding diende met aandacht en kleiner materieel te worden losgemaakt van de gevel. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.