Verwijderen opslagtank

Voor een van onze vaste opdrachtgevers in Gent ( BE) hebben wij de opdracht verworven om een oude en vervallen opslagtank ( 25m diameter en 12m hoog) te verwijderen. De tank stond op een zeer moeilijk bereikbare locatie langs het water bij een operationeel zijnde fabriek.

Lees meer »

Verwijderen inpandige gasketels

Voor een van onze vaste opdrachtgevers hebben wij de opdracht verworven om twee inpandige gas gestookte ketels te verwijderen. De ketels moesten plaats maken in het kader van een verduurzamingsproject  voor de energietransitie.

Lees meer »

Ontmanteling polyurethaanfabriek

Voor een van onze vaste opdrachtgevers hebben wij de opdracht verworven voor het geheel reinigen, asbest saneren en ontmantelen van een Polyurethaan productielocatie. Alle productie gebonden installaties dienden verwijderd en afgevoerd te worden en alle gebouw gebonden installaties moesten op hun plaats blijven i.v.m. de verkoop van de locatie.

Lees meer »

Sloop Montesorri Lyceum Amsterdam Centrum

Aanvang van de constructieve sloop van Montessori Lyceum Amsterdam. Een uitdagend binnenstedelijk precisie project in het hartje van de hoofdstad. Het eerste deel is vakkundig los gehaald van de naast gelegen woningen. Waarna nu de sloop van de lokalen is begonnen.

Lees meer »

Sloop 14 woningen in Zaandam

Op maandag 18 januari wordt er gestart met de sloop van 14 woningen in Zaandam. Er wordt voor dit project vanaf de straat ingebroken op een T-splitsing, waarbij de ruimte voor een uitdaging zorgt. Dit binnenstedelijke sloopproject is om deze redenen erg uitdagend. 

Lees meer »

Sloop dienstwoningen Vattenfall te Velsen Noord

In Velsen Noord brengen wij twee dienstwoningen onder de sloophamer van Vattenfall N.V. De locatie in Velsen Noord is bekend terrein voor ons. In het verleden amoveerde wij hier een volledige centrale, twee fabriek schoorstenen, en een ander dienstgebouw. 

Lees meer »

Circulaire sloop flats Kerkebosch Zeist

De machinale sloop van de laatste flat van Kerkebosch in Zeist is in volle gang. Deze flat wordt circulair gesloopt. Vele sloopmaterialen werden met onze circulaire sloopmethode (materiaal levenscycli strategie) veiliggesteld. Kozijnen, deuren, brievenbussen, groepenkasten en balkonhekken zijn uit het pand gedemonteerd en hebben een duurzamere toepassing gekregen. 

Lees meer »

Haventerrein Westhavenweg Amsterdam

In 2017 is Bottelier Groep begonnen met de sloop van opslagloodsen en verhard terrein op het haventerrein van de Amsterdamse havens. Al snel werd er tijdens de sloop geconstateerd dat de loods niet in het geheel gesloopt kon worden omdat de buitenmuur van de hal, een binnenmuur bleek van het aangrenzende pand dat gespaard diende te worden. Vervolgens heeft Bottelier bouwkundig onderzoek gedaan en een plan opgesteld om het restant van de hal veilig en vakkundig op te vangen. Om vervolgens de belending los te maken, doormiddel van snijbranden op hoogte. 

Lees meer »