Removal storage tank

For one of our regular clients in Ghent (BE), we have been commissioned to remove an old and dilapidated storage tank (25m diameter and 12m high). The tank was located in a very difficult to reach location along the water near an operational factory.

Lees meer »

Verwijderen opslagtank

Voor een van onze vaste opdrachtgevers in Gent ( BE) hebben wij de opdracht verworven om een oude en vervallen opslagtank ( 25m diameter en 12m hoog) te verwijderen. De tank stond op een zeer moeilijk bereikbare locatie langs het water bij een operationeel zijnde fabriek.

Lees meer »

Full circular demolition of apartment buildings

This flat is being demolished in a circular way. Many demolition materials were secured with our circular demolition method (our material life cycle strategy). Windows, doors, mailboxes, group boxes and balcony fences have been dismantled from the building and given a more sustainable application.

Lees meer »

Verwijderen inpandige gasketels

Voor een van onze vaste opdrachtgevers hebben wij de opdracht verworven om twee inpandige gas gestookte ketels te verwijderen. De ketels moesten plaats maken in het kader van een verduurzamingsproject  voor de energietransitie.

Lees meer »

Ontmanteling polyurethaanfabriek

Voor een van onze vaste opdrachtgevers hebben wij de opdracht verworven voor het geheel reinigen, asbest saneren en ontmantelen van een Polyurethaan productielocatie. Alle productie gebonden installaties dienden verwijderd en afgevoerd te worden en alle gebouw gebonden installaties moesten op hun plaats blijven i.v.m. de verkoop van de locatie.

Lees meer »

Dismantling polyurethane factory

For one of our regular clients we have won the contract for the complete cleaning, asbestos remediation and dismantling of a polyurethane production location. All production-related installations had to be removed and disposed of and all building-related installations had to remain in place due to the sale of the location.

Lees meer »

Removal of indoor gasboilers

For one of our regular clients, we have won the contract to remove two indoor gas-fired boilers. The boilers had to make way in the context of a sustainability project, enabling the energy transition.

Lees meer »

Sloop Montesorri Lyceum Amsterdam Centrum

Aanvang van de constructieve sloop van Montessori Lyceum Amsterdam. Een uitdagend binnenstedelijk precisie project in het hartje van de hoofdstad. Het eerste deel is vakkundig los gehaald van de naast gelegen woningen. Waarna nu de sloop van de lokalen is begonnen.

Lees meer »

Sloop 14 woningen in Zaandam

Op maandag 18 januari wordt er gestart met de sloop van 14 woningen in Zaandam. Er wordt voor dit project vanaf de straat ingebroken op een T-splitsing, waarbij de ruimte voor een uitdaging zorgt. Dit binnenstedelijke sloopproject is om deze redenen erg uitdagend. 

Lees meer »