HOME » CIRCULAIR

STRIJDEN TEGEN VERSPILLING

Innoveren in de uitvoering van sloopwerken is geen luxe, maar noodzaak. Grondstoffen zijn schaars en het produceren, en transporteren van materialen gaat gepaard met arbeid en uitstoot van CO2. Daarom moet er verantwoord met afkomende materialen worden omgegaan. Wij zien uw gebouw als bron van waardevolle materialen. Met directe hertoepassing van uit de sloop afkomstige materialen kan voor de economie verspilling van uitstoot, arbeid, en kapitaal worden tegen gegaan. 

INVENTARISEREN, DEMONTEREN, CONSERVEREN EN HERINTEGREREN.

Wij hebben onze visie over circulair slopen uitgewerkt in een folder, zo kunt u zich in alle gemak inlezen.

Folder Circulaire Sloop Def
PDF – 15.2 MB 47 downloads

'HET VERSCHIL TUSSEN GOED EN UITMUNTEND HERGEBRUIK.'

Als duurzame onderneming zien wij onze kans letterlijk schoon om in te spelen op het aanbod van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten die direct kunnen worden toegepast in de nieuwbouw. Als we toch bezig zijn met het duurzaam herinrichten van onze leefomgeving, waarom dan niet zonder deze leefoming te schaden met onnodige transport, stort en bewerkingsprocessen.


LINAIRE RECYCLING VS CIRCULAIR


Hier is het verschil te zien tussen traditionele lineaire recycling van materialen en direct hergebruik. Door uit sloop afkomstige materialen te 'oogsten' en beschikbaar te stellen voor direct hergebruik, wordt er bespaard op waardevolle transport en bewerkingskosten. Er wordt een productieproces overgeslagen.


ONZE VISIE: CIRCULAIR AMOVEREN MET REALISTISCHE INSTEEK

WE NOEMEN HET: 'CIRCULAIR REALISME.'

Om hergebruik van sloopmaterialen op een verantwoorde manier toe te passen is het belangrijk om realistisch te blijven. Voor een goede uitvoering van uw circulaire project, moeten alle materialen zorgvuldig worden geidentificeerd en beoordeeld op hun potentie voor hergebruik. De realiteit is dat sommige materialen niet geschikt zijn voor direct hergebruik. Denk hierbij aan corrosie, rot, waterschade, en beschadigingen. In dit geval moeten de materialen op een traditionele manier gerecyled worden om hun economische en milieutechnische rendement te realiseren.

 

Dit neemt niet weg dat wij in de aanbieding grote aandacht besteden aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor circulaire toepassing, de meeste materialen zijn rendabel in te zetten met direct hergebruik. Soms is daar wat creatief denken voor nodig, daar zijn wij graag uw partner in. 


CIRCULAIR AMOVEREN: ONZE AANPAK


BETER IN CONTACT MET HET PROCES

DAT IS WAAROM U KIEST VOOR BOTTELIER.

  • Veel aanbieders op het gebied van circulair amoveren zijn geen sloopaannemers, maar tussenaannemers. Deze aanbieders bieden geen goede grip op uw project, omdat ze uw aanvraag uitbesteden aan derden. 

 

  • Bottelier heeft een eigen beleid ontwikkeld op het gebied van circulair amoveren waar inzicht, grip, en eerlijkheid de hoofdrol spelen. De afgelopen 50 jaar hebben wij ervaring opgedaan op het gebied van slooptechniek. recycling, en scheiden aan de bron. Hierdoor hebben wij een uiterst hoge klanttevedenheid gerealiseerd. 

 

  • Wij hebben sinds de jaren 80 een zusteronderneming (Bottelier Sloophandel B.V) die gespecialiseerd is in het in de markt brengen van materialen uit amovatie projecten.

 

 

  • Wij denken graag persoonlijk met uw mee om onze expertise in te zetten en zo uw project tot een circulair succes te maken. snelle wederzijdse communicatie, en het uitwisselen van inzichten zijn daarvoor onmisbaar. Zo blijft u op directe wijze betrokken. 

Volg ons op sociale media: