• Recycling

Welkom op de website van Bottelier B.V. Haarlem

 

Bottelier Sloophandel B.V. is de handelstak binnen de Bottelier Groep die beschikt over een erkende stortlocatie en een gecertificeerde mobiele puinbreekinstallatie voor het verwerken van puin, de grootste materiaalstroom die bij sloopwerkzaamheden vrijkomt.

Puinrecycling

Bottelier heeft in de loop der jaren bewezen een recyclingbedrijf van formaat te zijn. Niet alleen ons eigen puin wordt gestort op de stortlocatie aan de Oude Waarderweg 1 (Waarderpolder) te Haarlem, maar uiteraard ook collega sloopaannemers, gww-bedrijven en particulieren kunnen hun puin bij ons storten tegen zeer concurrerende tarieven.

Onze acceptant op de weegbrug beoordeelt eerst het door u aangeboden puin voordat het materiaal geaccepteerd wordt. Wij verwerken het mengpuin en betonpuin tot secundaire bouwstoffen door het te breken met onze eigen mobiele puinbreekinstallatie. De geproduceerde granulaten worden vervolgens toegepast als funderingsmateriaal in de wegenbouw of als grind- en zandvervanger in de betonindustrie.

Wij voeren met onze puinbreekinstallatie ook breekwerkzaamheden uit voor derden, zoals recyclingbedrijven, collega sloopaannemers en betonindustrieën.

Gecertificeerd recyclinggranulaat

Onze mobiele puinbreekinstallatie is compleet gecertificeerd. Bottelier produceert dus recyclinggranulaat dat voldoet aan de milieu hygiënische-eisen uit het bouwstoffenbesluit en aan de in de standaard "RAW-bepalingen " gestelde technische eisen.

Breed aanbiedingspakket

Onze kracht is een breed aanbiedingspakket met een flexibele instelling waarin we snel en duurzaam in de markt kunnen acteren. Door continu te anticiperen op de marktontwikkelingen kunnen wij nu maar ook in de toekomst concurrerend blijven.

Wij kunnen u de volgende diensten aanbieden:

- breken van puin op uw locatie, waarbij het granulaat (deels) ons eigendom wordt;
- breken van puin op uw locatie, waarbij het granulaat uw eigendom blijft;
- puin afvoeren van uw locatie naar onze stortlocatie in Haarlem;
- leveren van granulaat in diverse gradaties en samenstellingen;
- storten van puin op onze locatie;

Onze locatie aan de Oude Waarderweg 1 te Haarlem (Waarderpolder) is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 17.00 uur.

Laatste Nieuws

­

Contactgegevens

Oude Waarderweg 1
2031 AC Haarlem

Postbus 9545
2003 LM Haarlem

Phone (+31) 23 531 9443
email algemeen@bottelierbv.nl
web www.bottelierbv.nl
KvK BST: 34062230
KvK BSH: 34052726
BTW-nr: NL 8036.43.846.B.01 

Locatie

Afdrukken

Facebook

© 2019 Bottelier BV   |  Website developed by Lumerf-IT